Prowadzenie dyskusji "Od XVI do XVIII wieku: Jak lepiej zrozumieć drugą stronę?”
[From the 16th to the 18th century: How to better understand the other side?]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Przyszłość chrześcijaństwa w Europie. Rola Kościołów i narodów Polski i Rosji
Miejsce: Warszawa