Piotr Derengowski, Przysięgi żołnierskie w okresie wojny secesyjnej, w: Przysięga wojskowa. Idea i praktyka, Z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, red. A. Niewiński, Oświęcim 2016 [wyd. 2017], s. 155-165.

Recenzja artykułu naukowego

Autor (twórca): Piotr Derengowski