mgr Izabela Janiec
Bibliotekarz - Biblioteka Uniwersytecka KUL w Stalowej Woli
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: izabela.janiec_anti_spam@kul.pl