dr hab. Iwona Wieżel
adiunkt - Katedra Filologii Greckiej
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: iwona.wiezel_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-7240-355X