2018Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany2017Udział w konferencji międzynarodowej
2016


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Redakcja działu czasopisma naukowego


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego
Wykonawca w złożonym projekcie finansowanym przez MNiSW


2015Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow2013


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
2012


Staż finansowany ze środków krajowych
Członkostwo w zagranicznym zespole eksperckim20112010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Redakcja działu czasopisma naukowego


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

2008
2006


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2005

  • CI Walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Filologicznego: Violence and Aggression in the Ancient World, 15-17 września 2005, Kraków  • 2004    2003    Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym