2019

Rozprawy doktorskie
 • Programy ideowe w kościołach kanoników regularnych laterańskich kongregacji Bożego Ciała diecezji krakowskiej w XVII-XVIII wieku
 • Polskie ogrody rezydencjonalne XVIII wieku w świetle materiałów źródłowych. Rośliny i kompozycje
Prace magisterskie
 • Zespół pałacowo - ogrodowy w Wożuczynie jako przykład polskiej architektury rezydencjonalnej I połowy XVIII wieku

2018

Rozprawy doktorskie
 • Ikonografia św. Wincentego a Paulo z terenów Rzeczypospolitej na tle europejskiej sztuki Zgromadzenia Misji w XVII-XVIII wieku

2017

Prace magisterskie
 • Monografia pałacu w Różance nad Bugiem

2016

Prace magisterskie
 • Meble w kompozycji wnętrza w XVII i XVIII wieku
 • Monografia kościoła OO. Kapucynów w Rozwadowie.

2015

Prace magisterskie
 • Monografia dawnego kościoła i klasztoru klarysek w Zamościu

2014

Prace magisterskie
 • Cykl obrazów z dziejów zakonu dominikanów z klasztoru O.O. Dominikanów w Lublinie
 • Bursztynnictwo gdańskie na przestrzeni wieków.

2013

Prace magisterskie
 • Fundacje artystyczne rodu Tęczyńskich w XVI i 1 połowie XVII wieku
 • Analiza obrazów ołtarzowych Petera van Roy'a w kościele pw. śś. Piotra i Pawła w Lublinie
 • Analiza kostiumologiczna strojów dworskich w Hiszpanii na podstawie malarstwa portretowego Velázqueza
 • Reinterpretacje wizerunku Najświętszej Maryi Panny we współczesnej sztuce polskiej
 • Nowoczesna sztuka związana z tematyką religijną – odnowiony dialog Kościoła z artystami?
 • Wystrój snycerski kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Dysie

2012

Prace magisterskie
 • Widoki zabytków Kazimierza Dolnego nad Wisłą z XVIII i początku XIX wieku.
 • Monografia kościoła pod wezwaniem Wszystkich Świętych (1613 - 1621) w Rybitwach
 • Obraz "Matki Bożej Czortkowskiej" na tle wybranych wizerunków Madonn kresowych. Analiza ikonograficzna.
 • Monografia kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Kobylance.