Wolność gospodarcza jako zasada ustrojowa i prawo podmiotowe
[Economic freedom as a constitutional principle and subjective right]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae (ISSN: 2081-2345)
Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 3
Strony od-do: 175-184
Streszczenie: Wolność działalności gospodarczej jest pojmowana jako element ogólniej konstytucyjnej wolności jednostki określonej w art. 31 ust. 1 Konstytucji. Oznacza to również przyznanie jej konstytucyjnej ochrony. Głównym założeniem niniejszego artykułu jest próba wykazania, że wolność działalności gospodarczej jest jedną z podstawowych zasad ustrojowych Konstytucji RP i jedną z zasad ustroju gospodarczego Polski. Konstytucyjną regulację wolności gospodarczej można uważać również za podstawę prawa podmiotowego o randze konstytucyjnej, a nie tylko i wyłącznie za normę prawa w znaczeniu przedmiotowym i zasadę ustroju państwa. Artykuł niniejszy powstał w oparciu o analizę przepisów Konstytucji RP i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.
Słowa kluczowe: Konstytucja, zasada prawa, wolność gospodarcza, ustrój gospodarczy, Trybunał Konstytucyjny
Dostęp WWW: http://miscellanea.ujk.edu.pl/Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ilona Grądzka",
title = "Wolność gospodarcza jako zasada ustrojowa i prawo podmiotowe",
journal = "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae",
year = "2018",
number = "3",
pages = "175-184"
}

Cytowanie w formacie APA:
Grądzka, I. (2018). Wolność gospodarcza jako zasada ustrojowa i prawo podmiotowe. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 3, 175-184.