Zasada nieograniczonego zakresu ustawy a członkostwo Polski w Unii Europejskiej
[The principle of unlimited scope of the Act on Polish membership of the European Union]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: STUDIA PRAWNOUSTROJOWE (ISSN: 1644-0412)
Rok wydania: 2017
Tom: 35
Strony od-do: 25-39
Dostęp WWW: http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/uploads/documents/czytelnia/studia/StudiaPrawnoustrojowe35.pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ilona Grądzka",
title = "Zasada nieograniczonego zakresu ustawy a członkostwo Polski w Unii Europejskiej",
journal = "STUDIA PRAWNOUSTROJOWE",
year = "2017",
pages = "25-39"
}

Cytowanie w formacie APA:
Grądzka, I. (2017). Zasada nieograniczonego zakresu ustawy a członkostwo Polski w Unii Europejskiej. STUDIA PRAWNOUSTROJOWE, 25-39.