Zmieniać Konstytucję, czy nie zmieniać? 58 Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Zamość, 2-4 czerwca 2016 r.
[To Change the Constitution or not to change? 58. Nationwide Congress of Departments and Departments of Constitutional Law, Zamość, 2-4 June 2016.]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Studia Prawnicze KUL (ISSN: 1897-7146)
Rok wydania: 2016
Tom: 68
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 1
Dostęp WWW: http://www.kul.pl/files/214/spkul/spkul2016_4/gradzka_spr..pdfCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ilona Grądzka",
title = "Zmieniać Konstytucję, czy nie zmieniać? 58 Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Zamość, 2-4 czerwca 2016 r.",
journal = "Studia Prawnicze KUL",
year = "2016",
number = "4",
pages = "1"
}

Cytowanie w formacie APA:
Grądzka, I. (2016). Zmieniać Konstytucję, czy nie zmieniać? 58 Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Zamość, 2-4 czerwca 2016 r. Studia Prawnicze KUL, 4, 1.