dr Ilaria Ramelli prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Patrologii Greckiej i Łacińskiej
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: ilaria.ramelli_anti_spam@kul.pl