2021

Prace licencjackie
 • Rekursywne metody sortowania
 • Wpływ kopcowania na sortowanie przez wstawianie oraz sortowanie bąbelkowe
 • Tworzenie prostych gier przestrzennych w środowisku Unity
 • Aplikacja webowa - biblioteka książek
 • Sortowanie przez wstawianie z zastosowaniem pivota
 • Przybliżone rozwiązywanie równań algebraicznych

2020

Prace licencjackie
 • Implementacja prostych gier na przykładzie gry NIM
 • Metoda Gaussa–Seidla
 • Zarządzanie pamięcią w językach C++ i C#
 • Algorytmy przeszukiwania tekstów
 • Zastosowanie ontologii informatycznych w aplikacji internetowej
 • Klasyczne struktury danych w algorytmach sortowania
 • Gry komputerowe na przykładzie Masterminda
 • Kodowanie Fibonacciego
 • Funkcje rekurencyjne na przykładzie fraktali
 • Delegaty i zdarzenia w C#
 • Kopiec dwumianowy

2019

Prace licencjackie
 • Aplikacje wielowątkowe w Javie
 • Efektywność algorytmu sortowania z użyciem kolejki i stosu
 • Ilustracja aplikacji wielowątkowych za pomocą algorytmów sortowania