mgr Halina Szymańska
Specjalista - Sekretariat Prorektora ds. nauki i kształcenia
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
Pokój: GG-120

E-mail: halina.szymanska_usun_to@kul.pl
Tel. +48 81 445 41 20, +48 81 445 41 21