Grzegorz Świć
strażnik ochrony mienia - Sekcja Ochrony i Monitoringu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: grzegorz.swic_anti_spam@kul.pl