Grzegorz Maziarczyk
  • doktor habilitowany (od 2014-02-19)
  • doktor (od 2003-11-12)
  • magister (od 1996-06-17)