Ks. dr Grzegorz Jędrzejczyk
Asystent - Katedra Pneumatologii, Eklezjologii i Mariologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: grzegorz.jedrzejczyk_anti_spam@kul.pl