Deductive Systems and Ideals of Pseudo-BCI-Algebras

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: Recent Developments in Mathematics and Informatics, Contemporary Mathematics and Computer Science Vol. 1
Redaktorzy: August Zapała
Strony od-do: 37-48