Fuzzy prime ideals of pseudo-ŁBCK-algebras

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Kyungpook Mathematical Journal (ISSN: 1225-6951)
Współautorzy: Andrzej Walendziak
Rok wydania: 2015
Tom: 55
Strony od-do: 51-62Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Grzegorz Dymek and Andrzej Walendziak",
title = "Fuzzy prime ideals of pseudo-ŁBCK-algebras",
journal = "Kyungpook Mathematical Journal",
year = "2015",
pages = "51-62"
}

Cytowanie w formacie APA:
Dymek, G. and Andrzej Walendziak(2015). Fuzzy prime ideals of pseudo-ŁBCK-algebras. Kyungpook Mathematical Journal, 51-62.