p-semisimple pseudo-BCI-algebras

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING (ISSN: 1542-3980)
Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 19
Strony od-do: 461-474
Streszczenie: Wprowadzone jest pojęcie p-półprostej pseudo-BCI-algebry oraz podaje się jego charakteryzacje. Pokazuje się kategoryczną równoważność p-półprostych pseudo-BCI-algebr oraz grup. Badany jest zbiór At(X) atomów pseudo-BCI-algebry X oraz udowadnia się, że At(X) jest p-półprostą pseudo-BCI-algebrą. Pokazuje się również, że pseudo-BCI-algebra X jest p-półprosta wtedy i tylko wtedy, gdy X=At(X).
Słowa kluczowe: pseudo-BCI-algebra, p-półprosta pseudo-BCI-algebra, atom, pseudo-BCK-algebra, grupa
Dostęp WWW: http://www.oldcitypublishing.com/MVLSC/MVLSCcontents/MVLSCv19n5-6contents.htmlCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Grzegorz Dymek",
title = "p-semisimple pseudo-BCI-algebras",
journal = "JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING",
year = "2012",
number = "19",
pages = "461-474"
}

Cytowanie w formacie APA:
Dymek, G. (2012). p-semisimple pseudo-BCI-algebras. JOURNAL OF MULTIPLE-VALUED LOGIC AND SOFT COMPUTING, 19, 461-474.