An injective pseudo-BCI algebra is trivial

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications (ISSN: 1509-9415)
Rok wydania: 2019
Tom: 39
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 221-229
DOI: 10.7151/dmgaa.1312Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Grzegorz Dymek",
title = "An injective pseudo-BCI algebra is trivial",
journal = "Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications",
year = "2019",
number = "2",
pages = "221-229"
}

Cytowanie w formacie APA:
Dymek, G. (2019). An injective pseudo-BCI algebra is trivial. Discussiones Mathematicae - General Algebra and Applications, 2, 221-229.