Some properties of pseudo-BCI algebras

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Commentationes Mathematicae (ISSN: 2080-1211)
Rok wydania: 2018
Tom: 58
Numer czasopisma: 1-2
Strony od-do: 19 -35
DOI: 10.14708/cm.v58i1−2.6388Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Grzegorz Dymek",
title = "Some properties of pseudo-BCI algebras",
journal = "Commentationes Mathematicae",
year = "2018",
number = "1-2",
pages = "19 -35"
}

Cytowanie w formacie APA:
Dymek, G. (2018). Some properties of pseudo-BCI algebras. Commentationes Mathematicae, 1-2, 19 -35.