Grażyna Nowak
Szatniarz - porządkowa pomieszczeń dydaktycznych - Sekcja Administracji II - C i CP
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: grazyna.nowak_anti_spam@kul.pl