dr hab. inż. Grażyna Mazurkiewicz-Boroń prof. KUL
profesor KUL - Katedra Inżynierii Środowiska
Instytut Inżynierii Środowiska
Wydział Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Ofiar Katynia 6
37-450 Stalowa Wola

E-mail: grazyna.mazurkiewicz-boron_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-0305-6590