Personalistyczna tożsamość katechetyki
[Personalistic the identity of the catechetical instruction]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Roczniki Teologiczne (ISSN: 2353-7272)
Rok wydania: 2008
Tom: 55
Numer czasopisma: 8
Strony od-do: 27-39
Streszczenie: Personalistyczna tożsamość katechetyki wynika już samego faktu ku-osobowego ukierunkowania, ku Osobie Boga i ku osobie ludzkiej. Jej badania, opracowania, mają służyć przede wszystkim człowiekowi w spotkaniu z Osobą Jezusa Chrystusa. Osoba w obszarze katechetyki winna być działaniem, czynem, sprawczością i twórczością, miarą katechetycznej prakseologii oraz najwyższą racją działania. Oparcie katechetyki na systemie personalistycznym wniesie do jej refleksji otwartość i uniwersalizm. Pozwoli to odpowiednio porządkować dane, tworzyć ogólną perspektywę, dokonywać syntezy materiału, docierać do prawd najgłębszych i uczyć myślenia głębinowego. Potrafi również doskonale łączyć empirię religijną ze światem ducha i zbliża chrześcijaństwo do całego życia osobowego.
Słowa kluczowe: Jezus Chrystus, osoba, personalizm, katecheza, katechetyka, systemCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Piotr Goliszek",
title = "Personalistyczna tożsamość katechetyki",
journal = "Roczniki Teologiczne",
year = "2008",
number = "8",
pages = "27-39"
}

Cytowanie w formacie APA:
Goliszek, P. (2008). Personalistyczna tożsamość katechetyki. Roczniki Teologiczne, 8, 27-39.