Ewa Skórzyńska-Polit
dr hab. Ewa Skórzyńska-Polit
Prodziekan
adiunkt - Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin
Instytut Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: ewa.skorzynska-polit_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3591-2272