2021

Prace magisterskie
 • Radzenie sobie ze stresem przez młodych dorosłych w trakcie pandemii COVID-19. Podejście procesualne
 • Bliskie relacje młodych mężczyzn w okresie pandemii. Podejście procesualne
 • Motywacja studentów do nauki w trybie zdalnym w okresie pandemii. Podejście procesualne
 • Radzenie sobie ze stresem w trakcie pandemii Covid-19 przez młode kobiety. Podejście procesualne
 • Adaptowanie się młodych dorosłych do zmian w trakcie pandemii COVID-19. Podejście procesualne
 • Relacje partnerskie w czasie pandemii z perspektywy młodych kobiet. Podejście procesualne
 • Relacje partnerskie w czasie pandemii z perspektywy młodych mężczyzn. Podejście procesualne
 • Związki młodych mężczyzn w okresie pandemii. Podejście procesualne
 • Doświadczenia młodych dorosłych w sytuacjach subiektywnie trudnych w okresie pandemii
 • Związki młodych kobiet w okresie pandemii. Podejście procesualne
 • Sposoby radzenia sobie młodych dorosłych w sytuacjach trudnych podczas pandemii COVID-19. Podejście procesualne

2020

Prace magisterskie
 • Kształtowanie się obrazu macierzyństwa u współczesnych młodych kobiet. Podejście procesualne
 • Pogłębianie relacji w związkach młodych dorosłych: perspektywa kobieca. Podejście procesualne
 • Budowanie związków partnerskich przez młodych mężczyzn. Podejście procesualne
 • Pogłębianie relacji w związkach młodych dorosłych: perspektywa męska. Podejście procesualne
 • Rola wzorców rodzinnych w budowaniu relacji partnerskich przez młode kobiety. Podejście procesualne
 • Budowanie bliskich relacji przez młodych mężczyzn. Podejście procesualne
 • Sposoby realizowania macierzyństwa i aktywności zawodowej z perspektywy młodych kobiet. Podejście procesualne
 • Powiązania trudności w związkach z funkcjonowaniem w rodzinie pochodzenia u młodych mężczyzn
 • Rola wzorców rodzinnych w budowaniu relacji partnerskich przez młodych mężczyzn. Podejście procesualne