20212020


2019


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
2018
Realizacja wystawy naukowo-artystycznej


2017


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


2016

2015
20132012


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Hasło encyklopedyczne


Kierownictwo złożonego projektu finansowanego z budżetu KUL2011
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyHasło encyklopedyczne
2009Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym