Pierwsza powieść europejska: romans grecki

Kierownictwo złożonego projektu finansowanego przez MNiSW

Nazwa jednostki: Narodowy Program Rozwoju Humanistyki 2016 Moduł Uniwersalia 2.2