nagroda indywidualna za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną

Nagroda wewnętrzna

Nazwa jednostkiSZK_INST: Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II