Edycje tekstów klasycznych i słowniki w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL.
[Lexicons and Critical Editions of Classics Kept at the KUL Library.]

Prezentacja na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: ZBIORY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ KUL WARSZTATEM PRACY BADACZA ANTYKU
Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka KUL