Irracjonalność racjonalnego poznania Boga według Ojców Kapadockich
[Irrationality in Rational Cognition of God and World: The Cappadocian Approach]

Prezentacja na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: IRRACJONALNOŚĆ W RACJONALNEJ KULTURZE ANTYCZNEJ
Miejsce: Łódź, Katedra Filologii Klasycznej UŁ