Piotr Świercz, Jedność wielości: Świat, człowiek, państwo w refleksji nurtu orficko-pitagorejskiego
[Piotr Świercz, One in Many: World, Man, and Social Structure in Orphic and Pythagorean Speculations]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: VOX PATRUM (ISSN: 0860-9411)
Rok wydania: 2009
Strony od-do: 749-755