Hymny orfickie, przekład Emilia Żybert
[The Orphic Hymns, trans. Emilia Żybert]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Littera Antiqua ISSN 2082-9264 Rok wydania: 2012
Strony od-do: 276-279