Święty Jan Klimak: Drabina raju (przekład i komentarz)
[Saint John Climacus: The Ladder of Paradise. (Translation and Commentary)]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Kęty
Rok wydania: 2011