Recenzja książki: Hymny orfickie. Tł. E. Żybert. Wrocław: Atut 2012.
[Book review: The Orphic Hymns. Tr. Emilia Żybert. Wrocław: Atut 2012. ]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Littera Antiqua Rok wydania: 2012
Numer czasopisma: 4
Strony od-do: 1-4