[Rec.:] Daniel Zarewicz, Przywoływanie bogów – mit, magia, misteria w starożytnej Grecji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa; Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego 2017, ss. 397
[[Rev.:] Daniel Zarewicz, Przywoływanie bogów – mit, magia, misteria w starożytnej Grecji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa; Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego 2017, ss. 397]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Littera Antiqua (ISSN: 2082-9264)
Rok wydania: 2017
Numer czasopisma: 12
Strony od-do: 244-245
Dostęp WWW: http://www.litant.eu/LA%2012%20(2017).pdf