"...abyśmy nie karmili się pokarmem demoonów". Ascetyzm chrześcijański w Orygenesa Contra Celsum 8.30 i ascetyzm pogański w Porfiriusza De abstinentia 2.42-43
["...abyśmy nie karmili się pokarmem demonów". Ascetyzm chrześcijański w Orygenesa Contra Celsum 8.30 i Porfiriusza De abstinentia 2.42-43. ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Teologia i duchowość monastyczna w epoce patrystycznej
Miejsce: Tyniec - Opactwo Benedyktynów, ul. Benedyktyńska 37, 30-398 Kraków