dr Ewa Odoj
Asystent - Katedra Teorii Poznania
Instytut Filozofii
Wydział Filozofii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: ewa.odoj_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-0821-9317