• Dyrektor Ośrodka (od 2018-09-01)
  • Pełnomocnik Rektora (od 2018-03-01)
  • Dyrektor Ośrodka (od 2014-10-01 do 2018-08-31)
  • Kurator Katedry (od 2013-04-01 do 2014-06-30)
  • Prorektor (od 2012-09-01 do 2013-12-11)
  • Kierownik Katedry (od 2011-09-01)
  • Prodziekan (od 2009-10-14 do 2012-08-31)