[Rec:] Joanna Kiereś-Łach, Filozofia i retoryka. Kontekst filozoficzny „nowej retoryki” Chaïma Perelmana, Lublin 2015
[[Rev.:] Joanna Kiereś-Łach, Filozofia i retoryka. Kontekst filozoficzny „nowej retoryki” Chaïma Perelmana, Lublin 2015 [Philosophy and rethorics. A philosophical context of "new rethorics of Chaïm Perelman]]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Forum Artis Rhetoricae (ISSN: 1733-1986)
Rok wydania: 2015
Numer czasopisma: 2 (41)
Strony od-do: 66-72
Słowa kluczowe: retoryka klasyczna, nowa retoryka, Perelman, filozofia