Technika i aksjologia – w stronę wartości [rec.: R.A. Lizut, Technika a wartości. Spór o aksjologiczną neutralność]
[Technology and axiology. Towards values [rev.: R.A. Lizut, Technika a wartości. Spór o aksjologiczną neutralność]]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL (ISSN: 0860-8024)
Rok wydania: 2015
Numer czasopisma: 111
Strony od-do: 330-336
Słowa kluczowe: technika, artefakt, aksjologiczna neutralność, aksjologiczne nasycenie, wartości