[Rec.:] Alasdair MacIntyre, Bóg, filozofia, uniwersytety. Wybrane zagadnienia z historii katolickiej tradycji filozoficznej, tłum. Anna Łagodzka, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warszawa 2013
[[Rev.:] Alasdair MacIntyre, Bóg, filozofia, uniwersytety. Wybrane zagadnienia z historii katolickiej tradycji filozoficznej, transl. Anna Łagodzka, Instytut Wydawniczy „Pax”, Warsaw 2013]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Roczniki Filozoficzne (ISSN: 0035-7685)
Rok wydania: 2014
Numer czasopisma: 62 (2)
Strony od-do: 151-166
Słowa kluczowe: MacIntyre, Bóg, filozofia, uniwersytety, tradycja katolicka
Dostęp WWW: http://www.kul.pl/files/581/Roczniki_Filozoficzne/Roczniki_Filozoficzne_62_2_2014/Lekka_Kowalik_151.pdf