Powstrzymać kaskadę (rec. Wojciech Chudy, Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw)
[Stop the cascade]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL (ISSN: 0860-8024)
Rok wydania: 2004
Numer czasopisma: 1-2 (65-66)
Strony od-do: 530-540