Nauka i etyka nauki. Owoce wiążącej mocy prawdy
[Science and the Ethics of Science]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL (ISSN: 0860-8024)
Rok wydania: 2011
Tom: 24
Numer czasopisma: 95
Strony od-do: 161-174
Streszczenie: W artykule na wstępie rozważone jest pytanie o istnienia etyki dla naukowca oraz odpowiedź, którą na to pytanie daje Tadeusz Styczeń. To zaś stanowi punkt wyjścia do obrony tezy, iż etyka nauki ufundowana jest na "wiążącej mocy prawy" (pojęcie również wypracowane przez T. Stycznia). By to pokazać pokazuje się, że (1) prawda jako adaequatio inlellectus et rei jest celem nauki, którego nie da się ani zredukować do zbioru wartości poznawczych, ani nimi zastąpić; (2) wiążąca moc prawdy jest fundamentem metodologicznego wymogu, by rzetelne wyniki nauki były akceptowane przez wszystkich badaczy; (3) metodologiczne sądy wartościujące mają swój fundament w etycznych sądach wartościujących i nie ma powodu, by te pierwsze uznawać za wiążące dla badaczy, a te drugie - nie; (4) nie ma konfliktu między wartościami poznawczymi i etycznymi, poniewaz respektowanie i jednych i drugich wymaga respektowania prawd rozpoznanych przez badaczy, niezależnie od tego, do jakiej dziedziny te prawdy należą - prawdy etykie są wiążące w taki sam sposób jak prawdy biologii. Krótko wskazane są konsekwencje tego podejścia, m.in konieczność reformy edukacji i kształcenia młodych naukowców
Słowa kluczowe: etyka nauki, wiążąca moc prawdy, wartości poznawcze, sądy wartościujące, wiedza jako dobro dla człowieka, naukowcy jako ludzie sumieniaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Ewa Lekka-Kowalik",
title = "Nauka i etyka nauki. Owoce wiążącej mocy prawdy",
journal = "ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL",
year = "2011",
number = "95",
pages = "161-174"
}

Cytowanie w formacie APA:
Lekka-Kowalik, E. (2011). Nauka i etyka nauki. Owoce wiążącej mocy prawdy. ETHOS. KWARTALNIK INSTYTUTU JANA PAWŁA II KUL, 95, 161-174.