Wartość życia. Współczesność przez pryzmat encykliki św. Jana Pawła II "Evangelium Vitae"
[The Value of Life. The Present Time Through the Prism of St. John Paul II's Encyclical Evangelium vitae]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2017
Redaktorzy: Krzysztof Wiak