dr Ewa Krawczak
Samodzielny referent - Sekretariat Wydziału Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: ewa.krawczak_anti_spam@kul.pl