dr inż. Ewa Hołota
asystent - Katedra Inżynierii Środowiska
Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: ewa.holota_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4927-0442