mgr Ewa Gizińska
asystent - Katedra Biologii Molekularnej
Instytut Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Ścisłych i Nauk o Zdrowiu
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: ewa.gizinska_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0002-3265-9067