dr hab. Ewa Domagała-Zyśk prof. KUL
profesor kul - Katedra Pedagogiki Specjalnej
Instytut Pedagogiki
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: ewa.domagala-zysk_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2227-7102