dr Elżbieta Talik, adiunkt
 e-mail: etalik@kul.pl

 

Katedra Psychologii Klinicznej

Psychologia Kliniczna Dzieci i Młodzieży
Al. Racławickie 14 20-950 Lublin pok. C-311,
Collegium Jana Pawła II
tel. +48 81 445 33 11

  

Zainteresowania naukowe:

Zagadnienia z pogranicza psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz psychologii religii i psychologii osobowości, a w szczególności: specyficzne stresory oraz strategie radzenia sobie w różnych okresach rozwojowych, włączanie religii w proces radzenia sobie ze stresem; konstruktwna i destrukcyjna rola religijności w życiu człowieka; pozytywne aspekty negatywnych wydarzeń życiowych (stres, kryzys, trauma); kształtowanie się tożsamości w okresie dorastania; preorietnacja zawodowa u młodzieży.

 

Zapraszam na moją stronę www.

 

Ostatnia aktualizacja: 02.06.2015 20:16