20192018Artykuł w wydawnictwie zbiorowym


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego

Staż finansowany ze środków własnych


2017


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyRecenzja w przewodzie habilitacyjnymOrganizacja konferencji krajowej


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej
2016Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Organizacja konferencji międzynarodowej


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

2014


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej
Udział w konferencji


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2013


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyOrganizacja konferencji międzynarodowej


2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym


Recenzja artykułu naukowego


Recenzja w przewodzie doktorskim

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2011Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyRecenzja artykułu naukowego
Inny wyjazd naukowy


2010Organizacja konferencji krajowej


Udział w konferencji krajowej


2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2008Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


2007


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany2006
2005


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Odznaczenie krajowe państwowe


2004

20022001


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2000Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


19991998


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


1996


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


1995


Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki